Wil Koning interviewt Luuk Weteling

'Het draait altijd weer om deskundigheid en integriteit

Bureau Weteling is een bureau voor projectmanagement, geen ingenieursbureau. Omdat vaak verwarring is over deze terminologie, benadrukt Luuk Weteling dat nog maar eens: 'Onze werkzaamheden strekken verder dan de technische uitvoering van een bouwproject. Als projectmanagementbureau fungeren wij als opdrachtgever voor een project. Wij regelen het project van A tot Z en zorgen dat iedereen kan werken.'

 Onderdelen van projectmanagement

Bureau Weteling werkt veelal voor de overheid. Tijdens de projectprocessen zijn drie onderdelen te 'managen':

  • Bestuurlijk: Als projectmanagementbureau zorgt Bureau Weteling ervoor dat een betrokken wethouder omtrent de besluitvorming zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Anders gezegd: Bureau Weteling zorgt dat een project verantwoord wordt uitgevoerd. Dat betekent het schrijven van nota's en het in gang zetten van procedures voor de besluitvorming daarover in het college, in de raadscommissies en in de raad.
  • Juridisch / planologisch: Binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening moeten voor de uitvoering van een project de bestemmingsplannen worden gemaakt of aangepast. Bureau Weteling regelt dit, begeleidt de inspraakprocedures, onteigent, verwerft, kapt en zorgt steeds voor het juiste wettelijke kader.
  • Opdrachtgevend: Na een selectie, vaak door openbaar aanbesteden, gaan alle betrokkenen zoals de stedenbouwkundige, de landschapsarchitect, het ingenieursbureau en de aannemer, met een zorgvuldig geformuleerde opdracht aan het werk. De resultaten worden getoetst en eventueel bijgesteld. Alle resultaten opgeteld leiden uiteindelijk tot de projectrealisatie.

Als Bureau Weteling projecten leidt, is risicobeheersing altijd de leidraad. In elke fase van het project worden de risico's opnieuw beoordeeld en worden beheersmaatregelen bepaald en uitgevoerd. Alleen dit leidt tot realisatie van het project binnen het tijdschema en binnen het budget.


Meerdere deskundigheden
Elk onderdeel van een project vereist absolute deskundigheid. Daarom werken bij Bureau Weteling projectmanagers die elkaar met hun eigen specifieke discipline kunnen ondersteunen. Weteling: 'Onze projectmanagers kunnen allemaal op een perfecte manier een project tot een goed einde brengen. Door hun specialisaties bieden we een meerwaarde. De één weet alles van inspraakprocedures, de ander heeft jarenlang ervaring met verkeerssituaties en een derde is gespecialiseerd in complexe samenwerkingsverbanden. Ik ben eindverantwoordelijk voor alle projecten en houd me daarnaast bezig met ondergrondse veiligheid in de breedste zin van het woord. De meerwaarde van Bureau Weteling bestaat uit de brede expertise en onze onderlinge samenwerking. Elke opdracht wordt ondergebracht bij een integraal projectmanager die gesteund wordt door deskundigen. Het bekende mes snijdt dus aan twee kanten: wij kunnen elk probleem aan en de opdrachtgever krijgt optimale deskundigheid en kwaliteit.'

Integriteit
Luuk Weteling vindt integriteit minstens zo belangrijk als deskundigheid: 'Kwaliteit en loyaliteit gaan hand in hand. Wij hebben principieel alleen de overheid als opdrachtgever. Er kan dus nooit belangenverstrengeling optreden en hierover kunnen dus ook nooit conflicten ontstaan.' Volgens Weteling tonen de verschillende bouwfraudes aan hoe belangrijk het is je integriteit te bewaken. Weteling: 'Met integriteit kun je niet sjoemelen. Onze projectmanagers hebben allemaal een rijk werkverleden bij de overheid en zijn veel bezig geweest met het inrichten van de openbare ruimte. Onze keuze om voor de overheid te werken is niet alleen een uiting van onze integriteit en onze loyaliteit aan een portefeuillehouder, het is ook een keuze voor het realiseren van projecten die maatschappelijk relevant zijn.'