Bij een (openbare) (Europese) aanbesteding is het mogelijk om de inschrijvingen te beoordelen op economisch meest voordelige aanbieding of inschrijving (  EMVA of EMVI  ). Dit betekent dat er niet op laagste  prijs alleen wordt getoetst.

Op deze wijze is het mogelijk een inschrijver te toetsen op zaken die voor de levering van grootste belang zijn. Zo kan men de juiste partij voor de juiste klus uit de markt halen. 

Er kan bijvoorbeeld getoest worden op:

a) plan van aanpak,
b) kwaliteit,
c) kosten,
d) planning en
e) specifieke voorwaarden.


Bij het aanbesteden van werken zullen de kosten een hoog percentage hebben. Dus de kosten wegen zwaar.

Bij het aanbesteden van diensten, zoals engineering, zullen de kosten minder zwaar wegen en zal het plan van aanpak om bijvoorbeeld de uitvoeringskosten te beheersen en de kwaliteitsborging een relatief hoger wegingspercentage hebben.

 

Ons bureau heeft een ruime ervaring in het aanbesteden van diensten en werken volgens het principe economisch meest voordelige aanbieding.
Belangrijk is om in de aanbestedingsdocumenten duidelijk te beschrijven waarop getoetst wordt, welke weging gehanteerd wordt en welke eisen aan worden gesteld. Ook de wijze van beoordelen, wat levert hoeveel punten op, dient voor de aanbesteding bekend te zijn.

 

Bij gunningen volgens het principe economisch meest voordelige aanbieding of inschrijving dient men a) van te voren in het bestek aangeven welke weging er wordt gehanteerd. Ook in detail. En b) van te voren in het bestek aangeven welke inhoud een positieve beoordeling oplevert.

De beoordeling van de inschrijvers dient uiteraard serieus plaats te vinden. Ook is het belangrijk dat er, ook door de inschrijvers, een controle achteraf kan plaatsvinden.

 

Voor meer informatie over het aanbesteden volgens het beginsel van de economisch meest voordelige aanbieding kunt u altijd contact met ons opnemen.