Afdrukken

strategisch projectmanagement

Alles begint met het stellen van eisen”, is ons uitgangspunt. Dat blijkt niet altijd eenvoudig te zijn. Wat is het verschil tussen wensen en eisen? En wat kost dat dan? Hoe leg je duidelijk vast wat je wil? Wat is een goede scope? Hoe meet je de economisch meest voordelige oplossing. Is het EMVI of EMVA? Wat kan je het beste in combinatie aanbesteden en wat moet je echt gescheiden aanbesteden? Welke invloed heeft de nieuwwaarde op de kosten van onderhoud?

Aanbesteden is een essentieel onderdeel van het projectmanagement. Inkoop: het inkopen van een werk of een dienst, is dan ook een verbijzonderd onderdeel van integraal projectmanagement (IPM), het contractmanagement. 

Voor elk inkoop-proces stellen wij een programma van eisen op waar in staat aan welke eisen het in te kopen product dient te voldoen. Uiteraard functionele eisen, maar ook eisen voor bijvoorbeeld de bedrijfszekerheid, de onderhoudbaarheid, het milieu, de duurzaamheid, technische details, tijd en geld. 

De beheerder en de onderhouders spelen daarbij een belangrijke rol. In een plan van aanpak voor de aanbesteding zijn strategisch overwegingen maatgevend voor de wijze van aanbesteden. Eerst nadenken en dan pas doen, dat is ook een eis die we niet vergeten.

Bij elke stap in het inkoopproces wordt het bereikte resultaat aan het programma van eisen getoetst.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.