De woningnood is oplosbaar in tien jaar

Met goed beleid en met veel inzet is de woningnood in 10 jaar op te lossen

Paramaribo, woning van vrijgemaakte tot slaaf gemaakten
Traditionele volkswoningen in Paramaribo

De demissionaire regering is nu niet aan zet om de woningnood op te lossen. De formatterende partijen discussiëren over veel dossiers. Over de woningnood is geen informatie naar buiten gekomen. Ongetwijfeld zal in het uiteindelijke programakkoord het onderwerp woningnood de nodige aandacht krijgen. Ondertussen bijten woningzoekenden op hun nagels bij weer een misgelopen woning.

Vooruitlopend op alle te nemen woningbouw acties zijn er maatregelen denkbaar die er voor zorgen dat sneller woonruimte beschikbaar komt. Ik schreef daar al eerder over. Zoals het invoeren van soepele regels om dubbele bewoning, het splitsen, mogelijk te maken en om het permanent wonen in recreatieparken toe staan. Maak ook het “hokken” van senioren officieel, geef aan alle AOW-ers hetzelfde AOW-bedrag, dat levert veel vrije woonruimte op. Zeker nu we gewend zijn aan thuiswerken is ook het ombouwen van kantoorruimten naar woningen een goede optie. Binnen twee a drie jaar kunnen er door dit soort maatregelen 200.000 woningen extra beschikbaar komen.

Ook is het mogelijk om nu al oplossingen te bedenken. Acht (grote) stappen om binnen tien jaar van de woningnood af te komen:

  1. De een procent regeling. Elke gemeente bouwt binnen 10 jaar één senioren-woning per honderd inwoners van die gemeente en ze bouwen die seniorenwoningen in clusters bij elkaar.
  2. De twee procent regeling. Elke gemeente krijgt de ruimte om binnen tien jaar per honderd inwoners van die gemeente twee woning bij te bouwen door binnen de bestaande woonomgeving woningen te bouwen, door er tussen te bouwen, door er tegenaan te bouwen of zelfs op bestaande woningen te bouwen.
  3. De drie procent regeling. Elke provincie wijst gebieden aan om drie woningen per honderd inwoners van de provincie te bouwen.
  4. Honderdduizend woningen voor jongeren en senioren renoveren en bouwen in de krimpgebieden, dat zijn de mooiste gebieden aan de randen van ons land. Deze gebieden reconstrueren voor start-ups en recreatie.
  5. Huurcommissie ook voor de vrije sector. Verhuren van woonruimte belasten.
  6. Nieuwbouw: grondkosten en bouw- en woonrijp maken niet in de woningprijs. Premiewoningen voor starters. Sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen zijn samen de helft van de te bouwen nieuwbouw.
  7. Eén promille regeling. Elke gemeente plaatst binnen twee jaar per duizend inwoners een luxe tijdelijke woning voor agenten en onderwijzers.
  8. Het opstellen en goedkeuren, binnen één jaar, van een Tien Jaren Plan voor de Renovatie van de Sociale Woningbouw in de grote steden en een plan voor de krimpgebieden.

Voor de een procent en twee procent regeling zijn er speciale besluiten in het kader van de Omgevingswet noodzakelijk. Normaliter duurt de planvorming en de besluitvorming voor het bouwen van woningen, als er niet te veel geprotesteerd wordt, tien jaar. Om de woningnood voor een deel sneller op te lossen verdient het aanbeveling dat voor het inbouwen, aanbouwen en opbouwen van woningen een toevoeging in de Omgevingswet wordt opgenomen. Daardoor kan de bouw onder deze twee regelingen sneller gerealiseerd worden.