Park Bloeyendael

Beschilderde collage “Park Bloeyendael” van Marja Gerritsen
Collage van projectmateriaal, zoals foto’s en tekeningen

Op het voormalige terrein van Autobedrijf Hessing in De Bilt aan de Utrechtseweg is een plan ontwikkeld voor het realiseren van een woonwijk voor ruim honderd prachtige woningen. Helaas is het plan door de economische crisis nooit verwezenlijkt.

In een kwalitatief sterk projectteam heeft ons bureau mogen meewerken aan dit mooie plan tot en met het onherroepelijk zijn van de vergunningen. Wij hebben vooral de civieltechnische en de milieutechnische ondersteunende werkzaamheden in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening, de WRO, uitgevoerd.

Park Bloeyendael