Geld en Tijd

De kosten en planning willen we beheersen. Wij willen alles in de hand hebben om het project zo voorspelbaar mogelijk te laten verlopen.

Wij stellen kostencalculaties van het project op gedurende alle fasen van van het project. De grondexploitatie (Grex), de bouwkosten,een aanbestedingsraming en ook de proceskosten van alle te doorlopen procedures. Overzichten die steeds geactualiseerd worden.Overzichten waarop gestuurd kan worden.

planning Gantt diagram
Gantt chart

Wij stellen planningen van het totale project op, het Gantt-diagram. Maar ook voor delen van het project. Bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen, wat moeten we er voor doen, wie beslist waar over en welke tijd kost het. Ook bouwplanningen, kabels- en leidingen en afstemmingen tussen meerdere partijen.

faseringen planning
fasering reconstructie woonwijk