Tunnel – veiligheid

Wil Koning

foto Roel Koning
Een interview met Huub Zuidam, Senior Adviseur van het projectbureau in Stadsdeel Amsterdam-Noord. Met Luuk Weteling heeft hij intensief samengewerkt bij de opstelling van een technisch programma van eisen voor de bouw van een tunnel tussen de Klaprozenweg en de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord. Vruchtbaar overleg dat leidde tot de formulering van een bijzonder veiligheidsconcept.


Wanneer is een projectmanager nodig?
‘Amsterdam-Noord heeft al een tijd lang veel projecten in ontwikkeling. Deze projecten zijn vaak van een dusdanige aard en omvang dat ze moeten worden begeleid door een projectmanager. Bij sommige projecten is zelfs sprake van procesmanagement voordat zelfs maar begonnen wordt met een project ; ik denk daarbij aan bestuurlijke besluitvorming, overleg met marktpartijen en overige overheden, het creëren van samenwerkingsverbanden.
Procesmanagement is een middel om de projecten voor de opdrachtgever te realiseren. We hebben binnen onze organisatie uiteraard eigen projectmanagement. Als er echter veel projecten tegelijk lopen, kun je op een bepaald moment niet aan de vraag voldoen. Bij gebrek aan capaciteit of aan kennis huren we dus extern in. Namens het bestuur ben ik gedelegeerd opdrachtgever en daardoor verantwoordelijk voor de besteding van het geld, het resultaat en de manier waarop het resultaat tot stand wordt gebracht, in dit geval wat betreft de tunnel.’

Hoe kent u Bureau Weteling?
‘Luuk Weteling was al betrokken bij het hele woningbouwgebied de Bongerd. Van daaruit is hij betrokken geraakt bij de voorbereiding van de aanleg van een tunnel tussen de Klaprozenweg en de IJdoornlaan. Deze tunnel moet de verkeersstructuur in het westelijk deel van Amsterdam Noord verbeteren terwijl tegelijkertijd de woonwijk de Bongerd wordt ontsloten. Met Bureau Weteling hebben we duidelijk gekozen voor de continuering van het project en hun aanpak. Hij is in staat het gehele proces van een project goed te sturen en weet de goede mensen om zich heen te verzamelen. Bovendien is hij ongebreideld enthousiast en komt hij altijd zijn afspraken na. De Europese aanbesteding die in verband met de tunnel is uitgevoerd, is door Bureau Weteling begeleid. Dat betekende niet alleen de opstelling van het dienstenbestek, maar ook de begeleiding van de aanbesteding. De partijen zijn uiterst zorgvuldig geselecteerd. Dat is door de inschrijvers zeer gewaardeerd, ook door diegenen die uiteindelijk zijn afgewezen. Wat ik ook belangrijk vind, is dat Bureau Weteling uitsluitend voor de overheid werkt. Daarmee wordt belangenverstrengeling voorkomen.’

Yunnel-veiligheidsconcept


Waarom is de formulering van het veiligheidsconcept zo bijzonder?
‘Tijdens de voorbereiding van het technisch programma van eisen hebben Weteling en ik heel veel gebrainstormd over de aanpak van het project. Daaruit is over het onderdeel veiligheid een andere invalshoek ontstaan en zijn we gekomen tot de formulering van een nieuw veiligheidsconcept. Uitgangspunt was optimale veiligheid die haalbaar is binnen de gestelde doelen. Daarbij zijn we niet uitgegaan van de vaststaande veiligheidsvoorschriften, maar hebben we het begrip veiligheid veel pragmatischer benaderd: welke risico’s zijn er en hoe kunnen we die opvangen? Daarom hebben we in deze fase van het project een scenario-analyse opgesteld waarin de belangrijkste veiligheidsrisico’s zijn bepaald. De beheersmaatregelen voor deze risico’s leverden belangrijke functionele eisen op voor het technisch programma van eisen. Deze uitwerking hebben we opgenomen in het veiligheidsconcept. Daardoor is het veiligheidsconcept een parasol geworden waaronder de veiligheidsonderwerpen gestructureerd zijn weergegeven. De mate van uitwerking van elk onderwerp is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Uiteindelijk zullen we, onder de parasol van het veiligheidsconcept, er ook voor zorgen dat de controlekamerinstructies worden opgesteld en dat de uitvoering daarvan in noodsituaties wordt geoefend. Hierdoor krijgen ook de beheerder en de brandweer het vertrouwen dat de tunnel aan hun eisen gaat voldoen en dat ze in staat zullen zijn om in noodsituaties hun werk te verrichten. Het veiligheidsconcept dat hier uiteindelijk is uitgerold, is aangepast toepasbaar op allerlei soorten bouwvormen. Zodra we groen licht krijgen voor de aanleg van de tunnel, kunnen we zo verder.’