Europees aanbesteden

Alles begint met het stellen van eisen. Vooral bij het aanbesteden van werken of diensten is het belangrijk om vast te stellen wie wat wil hebben en waaraan dat wat dient te voldoen. Het lijkt simpel, soms is het ingewikkeld, maar altijd dient er goed over nagedacht te worden.

Techneuten die een brug of een weg Europees aanbesteden hebben het gemakkelijk.Zij maken een bestek met tekeningen en besteden het Europees aan. Zij doen dit al jaren en het jasje van het Europees aanbesteden past hen wel. Hoewel als de brug of de weg gemaakt wordt in een nieuw participatie model wordt het al een stuk moeilijker. Helemaal als de aanbesteding of tender wordt opgesteld volgens het beginsel van de meest voordelige aanbieding EMVA of inschrijving EMVI. Eigenlijk begint het dan pas leuk te worden. Hoe halen we de meest voordelige oplossing voor onze organisatie uit de markt? Wat is verstandig en hoe dienen we welk gewicht aan welke onderdelen van onze aanbesteding te geven? Dat vereist inzicht in de markt, maar noopt ook tot interne discussie in uw organisatie. Wat mag van de wetgever? Zijn we niet te streng zodat we goede inschrijvers uitsluiten en zijn er ook nog politieke gevoeligheden? Het lijkt een spel, maar dat is het natuurlijk niet. En denk er om: achteraf dient u altijd de afvallers helder en duidelijk te kunnen vertellen waarom zij het niet geworden zijn. U leert ook veel van het “achteraf-gesprek” met een afvaller. Vaak blijkt dat ook voor hen het leerzaam is om zo’n evaluatie gesprek te houden.

De kracht en de kennis om een goede Europese aanbesteding te houden ligt juist in uw organisatie. Wij kunnen met onze ervaring u helpen die kracht en kennis te ontdekken en uit te bouwen.