Wat doen wij?

Wij zijn projectmanagers. Wij zorgen dat er gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld woonwijken met hun hun infrastructuur. Ook zorgen wij dat woningen, bedrijfspanden en kantoren verbouwd of gebouwd kunnen worden. Wij zijn specialisten in de regelgeving van bestemmingsplan tot aan alle benodigde vergunning. Wij beheersen het bouwproces van het initiatief tot en met de realisatie en het onderhouden.

Lex ijs, Bovenkerk centrum
Lex IJs in Bovenkerk Centrum

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, ontwikkelaars en bedrijven. Samen met gemeenten realiseren wij bruggen, wegen, tunnels, straten, parken en woonwijken.

Gelukkig vinden particuliere en zakelijke opdrachtgevers ons ook voor het bouwen of aanpassen van hun woning of bedrijf. Wij voeren het projectmanagement. Dat betekent dat wij u veel zorgen uit handen nemen.

Wij hebben verstand van de juridische en planologische procedures. Wij zorgen dat uw plannen voldoen aan de regels, dat u uw programma kunt realiseren zoals dat afgesproken is en dat de vergunningen er op tijd zijn.

Ons projectmanagement geeft altijd concrete resultaten gedurende alle fasen van het project. Wij gaan voor het leveren van kwaliteit aan de opdrachtgever én voor een goede onderlinge samenwerking van alle projectpartners. We letten op de centjes en op de tijd en we zorgen dat er gemaakt wordt wat de bedoeling is. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden dan kunt u zich hier aanmelden voor onze volgende nieuwsbrief.