Renovatie kantoor

Het opstellen van een plan voor het renoveren van een kantoor in Amsterdam Zuid.

Schets kantoor renovatie
Schets kantoor

Het kantoor is gevestigd in een groot woonhuis gebouwd in het begin van de twintigste eeuw. Het kantoor is verouderd en is verrommeld. Het plan voorziet in uitbreiding en vernieuwing. Het plan is opgesteld door architect Hans Ebberink. Na renovatie voldoet het kantoor aan het energielabel C, dat verplicht is in 2023. Het gebouw krijgt aan de ene kant de status en de schoonheid van begin 1900 en aan de andere kant voldoet het gebouw aan alle hoogwaardige eisen te stellen aan een modern kantoor. Ook krijgen alle medewerkers nu een volwaardige werkplek. In een overzichtelijke rapportage is het plan aan de opdrachtgever gepresenteerd. Allereerst zal er een conceptaanvraag bij de gemeente worden ingediend om de haalbaarheid van het plan te toetsen.

Het plan is opgesteld in 2019.