Projectmanagement 3.0

Buenos Aires winkelcentrum Galerías Pacifico

Projectmanagement is een vak. Daar heeft de overheid het soms wel moeilijk mee. Hoe vaak kwamen en komen overschrijdingen van kosten en planning wel niet voor. Inmiddels zijn na parlementaire onderzoeken richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van grote infrastructurele projecten. Hoofddoel: projecten voorspelbaar en kosten en tijd beheersbaar maken. We nemen u even mee in de tijd.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is het risico-denken toegepast. Amsterdam en Rotterdam werkten samen met de TH Delft, de NS, nu ProRail, en Rijkswaterstaat (RWS) in een methode voor het toepassen van risicomanagement in projecten: RISMAN. Het verbijzonderen van een opdrachtgever voor de projecten heeft tot verdere professionalisering van het projectmanagement geleid.

In 2005 is bij Rijkswaterstaat Integraal projectmanagement (IPM) geïntroduceerd. IPM is een professioneel projectmanagement, waarbij belangrijke functies verbijzonderd worden om een goed projectresultaat te verkrijgen. Maar het kan ook anders.

projectmanagement

FRAP: Facilitated Risk Analyses Process

Bureau Weteling past net als Rijkswaterstaat een professionele project management techniek toe en die is 100% toegesneden op uw organisatie. Wij maken altijd gebruik van de deskundigheden in uw organisatie en wij voegen onze kennis en kunde daaraan toe. Geen dubbel werk en recht op het resultaat af.

Wij werken met een ‘veelkleurig’, dus een divers projectteam waar de disciplines kosten, tijd, scope, techniek en duurzaamheid de kwaliteit en de risico’s van het project beheersen. Het projectteam werkt creatief en commercieel samen met de stedenbouwkundige, de architect en de ontwikkelaar om een stedenbouwkundige ontwikkeling en de daarbij horende infrastructuur in een gemeente succesvol te realiseren. De methode die wij gebruiken is gebaseerd op de theorie FRAP, dat staat voor Facilitated Risk Analyses Process. Naast de risicoanalyse passen wij ook verificatie toe. Wij kijken regelmatig of het project nog steeds aan de eerder geformuleerde eisen voldoet. Zo’n proces goed te begeleiden, dat is ons vak.