De Bongerd

Van 1998 tot 2004 hebben wij het projectmanagement gevoerd over het gebied De Bongerd / Zijkanaal i in Amsterdam Noord.

Het project Bongerd Zijkanaal i

het Stedenbouwkundigplan gebaseerd op het ontwerp van Rudy Uytenhaak

Geconstateerde vervuiling is de aanleiding geweest om een nieuwe bestemming te geven aan het gebied De Bongerd/Zijkanaal i. Na onderzoek is de nota van uitgangspunten opgesteld, waarin de mogelijkheid voor woningbouw is aangegeven. Dit had als gevolg dat de bestaande functies, een bedrijventerrein en een volkstuinencomplex, moeten worden verplaatst. Op basis van de nota van uitgangspunten is een drietal ontwerp concepten ontwikkeld, waaruit een keuze is gemaakt. Het gekozen concept is gebaseerd op het “tuindorp”, waarbij in hoge dichtheid wordt gebouwd. De concentratie van woongebouwen roept het beeld op van een “villazee”.

Het concept ontwerp heeft twee doelen.

Bongerd Kampervenuspad, een woonstraatje

Enerzijds vormt het een toets om te onderzoeken of het plan (financieel) haalbaar is. Anderzijds is het een onderlegger voor de verdere planvorming en uitwerking. In het SPvE wordt onder meer ingegaan op de verschillende functies van het gebied, de stedenbouwkundige uitwerking, het milieu en het planproces.

De stadsdeelraad heeft in juli 1999 het SPvE goedgekeurd. Naar verwachting zal de gemeenteraad de grondexploitatie, inclusief de tunnel van de verbindingsweg Klaprozenweg – IJdoornlaan goedkeuren.

De Bongerd het deel met de villablokken

Werkzaamheden Bureau Weteling

Het projectmanagement omvat:

  • de aansturing van de ambtelijke afdelingen voor het opstellen van het SPvE en de bestemmingsplannen
  • overleg met de verschillende belanghebbenden
  • het regelen van de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming
  • het organiseren van inspraak

Investeringsstop kleine bouwkrisis 2003

In 2003 werd de bouw van De Bongerd getemporiseerd. Alle werkzaamheden aan de tunnel werden door bezuinigingen in Amsterdam stilgelegd. Later werd de tunnel geschrapt. Amsterdam hoopt de nieuwe woonwijk De Bongerd in 2023 te voltooien. Er komen in totaal 1250 woningen, waarvan 30% huur en 70% koop.

Bongerd Duivenbrug ophaalbrug

Elk jaar ga ik kijken in De Bongerd welke vorderingen er gemaakt zijn. Het bouwplan is aangepast t.o.v. het oorspronkelijke plan van 1998, maar het gebied ziet er goed uit. Er wordt nog steeds gebouwd. Het wordt een prachtige woonwijk.