Gaasperdam

Wil Koning interviewt Chris Zandvoort


“Inspraak is een van de leukste aspecten van mijn vak. Omdat hun inbreng echt wat betekent, krijgen mensen het gevoel dat ze serieus worden genomen.”

Luuk, Maaike en Chris (v.l.n.r)

Bij de aanleg en de inrichting van een woonwijk zijn sociale ontwikkelingen niet altijd te voorspellen. Waarom kiezen jongeren juist dat veldje om ’s avonds bij elkaar te ‘hangen’. Van tevoren niet inschatbaar, maar de buurt kan er wel flink last van hebben. Om een buurt voor bewoners prettig leefbaar te maken en te houden is het belangrijk oog en oor te hebben voor verschijnselen in die wijk.

Veel mensen zijn sceptisch over inspraak. De overheid luistert immers toch niet naar wat de burgers willen? Chris Zandvoort, adviseur projecten bij Bureau Weteling, denkt daar anders over. Zijn ervaring is dat informatieavonden, hoorzittingen en inspraakavonden wel degelijk effect hebben. In het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost bij de Voltooiingswerken Gaasperdam, een clusterplan waarover Bureau Weteling projectmanagement uitvoert, is een project ‘verharden voetbalveldjes’ opgenomen. Drie totaal verschillende probleemsituaties, die elk, na overleg met de buurt, naar alle tevredenheid zijn opgelost.

Veenendaalplein

Veenendaalplein
De omwonenden van het Veenendaalplein hebben flink last van voetballende jeugd. De deelraad nam hun klachten serieus en liet onderzoeken of het aanleggen van een trapveld in de wijk mogelijk was. Chris Zandvoort: “Een trapveld moest de overlast beperken. Er lag een groot parkeerterrein. Onderzoek wees uit dat vermindering van het aantal parkeerplaatsen geen probleem zou opleveren. De aanleg van een nieuw trapveld betekent echter een wijziging van het bestemmingsplan en er zou een artikel 19 procedure moeten volgen. Dat kost tijd en de buurt zit te wachten. Het is dan belangrijk dat je als projectmanager blijft communiceren met de buurt. Je moet blijven uitleggen waarom sommige procedures lang duren. Dat kun je bijvoorbeeld doen op een inspraakavond. Hiervoor worden alle bewoners uitgenodigd.”
Inmiddels zijn alle voorbereidende activiteiten geregeld om artikel 19 van start te laten gaan en kan de buurt ervan uitgaan dat er binnenkort een verhard trapveld wordt aangelegd, inclusief fluisterkooi, een kooi waarvan de spijlen van elkaar geïsoleerd zijn.

Maria Snelplantsoen
Ook hier hadden de bewoners behoefte aan een trapveld. In deze buurt ligt echter al een openbare tennisbaan met daarnaast een grasveld. De vraag van de bewoners was op dat grasveld een trapveld aan te leggen. Zandvoort: “Toen we daar gingen kijken, bleek het tennisveld half gesloopt en werd de tennisbaan als trapveld gebruikt. We hebben de buurt toen twee alternatieven voorgelegd, namelijk óf realisering van een trapveld op dat stukje gras óf helemaal geen nieuw trapveld, maar de tennisbaan ombouwen tot trapveld, ook met fluisterkooi.” Op de voorstellen kwam nogal wat discussie los. Men had vooral de neiging over de handhaving van de openbare orde en het gedrag van jongeren te praten, in plaats van over de voorstellen. “In zo’n situatie kun je niet meer doen dan reacties doorgeven aan het Stadsdeel, want daar vallen de besluiten”, aldus Zandvoort. Uiteindelijk heeft een krappe meerderheid, waaronder de jongeren, gekozen voor ombouw van de tennisbaan.
Aan het Dagelijks Bestuur is gevraagd de status van het verzoek definitief te maken. Hier kan Bureau Weteling snel aan de gang, want planologisch ligt er niets in de weg.

Wethouder Abrahamspad

Wethouder Abrahamspad

Bij het wethouder Abrahamspad ligt al een trapveld, ter grootte van een voetbalveld. Hier ontstond een probleem van heel andere aard. Groepen volwassenen uit andere buurten claimden dit veld om een eigen competitie op te houden, inclusief alle bijbehorende overlast. Klachten van omwonenden werden afgedaan met intimidatie en geweld. Met medewerking van buurtbeheer is dwars over het veld een hek gezet, zodat twee kleine trapveldjes ontstonden. Het probleem van de ongewenste competitie was opgelost, maar de gebruikswaarde was tot nul gereduceerd. Zandvoort: “We hebben een voorstel bedacht dat er kort gezegd op neer komt in de lengterichting een klein verhard trapveld te maken en daaromheen inzaaien en objecten plaatsen. Op dit voorstel hebben we een inspraakavond gehouden.

Vooral omwonenden waren niet enthousiast, uit angst voor terugkeer van de oude situatie. We hebben de hele avond met elkaar gepraat en er ontstond een dialoog met de jongeren. Uiteindelijk ging iedereen meedenken over de situatie. Het was uitermate knap van de bewoners dat ze aan het eind van de avond praktisch unaniem besloten tot de aanleg van het trapveld, onder voorwaarde dat het veld een kwartslag werd gedraaid en dat er een fluisterkooi omheen kwam.